Nieuws

Kodable

Met de gratis app Kodable​ leren de kinderen de beginselen van het programmeren en wordt het logisch denken gestimuleerd. Het monstertje moet commando’s krijgen om zijn weg te vinden. Verschillende begrippen komen hierbij aan de orde: links, rechts, naar boven of naar beneden. Naast het logisch denken leren de kinderen nog meer vaardigheden zoals vooruit denken, problemen oplossen en samenwerken. De app heeft verschillende niveaus.

Koninklijke Kentalis